Menu

Ochrana osobních údajů je naše priorita

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201414968

 

Vážený zákazník,

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní. Aby sme mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

  

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s: 

 • nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
 • zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1) Prevádzkovateľom informačného systému je podnikateľ:

Obchodné meno: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš

FO podnikateľ, sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL, reg. č.: 1111/99, okresný úrad Banská Bystrica

Sídlo: Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 35493402,   DIČ: 1029122215,   IČ DPH: SK1029122215

email: objednavky@orienthouse.sk,   tel.: +421/ 903 489 816,   tel.: +421 911 121 441,   tel.: +421 902 298 309

Číslo účtu/bank account: 2922873018/1100Tatra banka,   IBAN: SK0911000000002922873018,    SWIFT: TATR SK BX

(ďalej len prevádzkovateľ)

 

2. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA A DĹŽKA ( DOBA ) SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

OBJEDNANIE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU ALEBO INÝM VHODNÝM SPÔSOBOM

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

VYSTAVENIE DAŇOVÉHO DOKLADU NA ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY ZA OBJEDNANÝ TOVAR V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 222/2004 Z.z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

ÚČEL SPRACÚVANIA: 

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. 
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. C) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU NA MIESTO URČENIA UVEDENÉ KUPUJÚCIM A JEHO ODOVZDANIE OPRÁVNENEJ OSOBE  

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. 
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK PRE RIEŠENIE PRÍPADNÝCH REKLAMÁCIÍ

ÚČEL SPRACÚVANIA: 

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel úspešného odoslania Vašej objednávky na Vašu adresu a riešenie prípadnej reklamácie.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky a vyriešenia reklamácie. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku na reklamáciu.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru
 • číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, maximálne 1 rok po uzavretí reklamačného konania.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE 

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel Vašej registrácie na našej internetovej stránke.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej registrácie a následného prihlásenia sa do svojho používateľského účtu, vďaka čomu je Váš nákup jednoduchší.
 • Bez poskytnutie Vašich osobných údajov nemôžeme vybaviť Vašu registráciu, ale k nákupu na našich stránkach registrácia nie je potrebná! 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • heslo na prihlásenie do svojo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania, teda do zrušenia účtu alebo 1 rok od jeho posledného použitia. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

INFORMÁCIE O NOVINKÁCH, AKCIÁCH, ZĽAVÁCH (NEWSLETTER) 

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zasielania informácií o novinkách, akciách a zľavách.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na odoslanie newslettra.
 • Bez poskytnutie súhlasu so zaradením do newslettra Vám nebudeme posielať tieto informácie, ale informácie o novinkách, akciách a zľavách nájdete aj voľne na našej internetovej stránke v sekcii novinky. 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania najviac po dobu 3 rokov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

VAŠE OTÁZKY

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zaslania odpovede na Vašu otázku.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na zaslanie odpovede. Bez poskytnutie súhlasu Vás nemôžeme kontaktovať. 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí, že ste od nás dostali odpoveď, a v prípade, ak sa vyskytnú nejaké technické či iné problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

KNIHA NÁVŠTEV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE A KOMENTÁRE

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel uverejnenia komentára, Vašej recenzie na našej stránke.
 • Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na toto uverejnenie. Bez poskytnutie súhlasu s uverejnením nemôžeme Váš komentár, recenziu uverejniť. Pri uvedení Vášho mena stačí aj prezývka. 
 • Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko (stačí uviesť aj prezývku)
 • e-mail adresa

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov a požadovať vymazanie Vašich údajov a vloženého príspevku, komentára. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk  alebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

ÚČTOVNÍCTVO

ÚČEL SPRACÚVANIA:

 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • druh tovaru
 • číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

 • Vaša osobné údaje budú spracuvané po dobu 10 rokov, podľa požiadaviek zákona ( napr. zákon o účtovníctve )

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 • Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach) Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Orient House - Ing.Ervín Kerekeš je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

 

3. AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SÚHLAS

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu alebo vyplnením vyhlásenia.

 

4. AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, SR

 

5. PRÍJEMCAMI OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ

1. kuriérska spoločnosť IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B, konateľ: Mgr. Ján Ťurek

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

2. kuriérska spoločnosť DPD - Direct Parcel Distribution s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, IČ DPH: SK2021648739, zapísaná v obchodnom registri okr. súdau BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

3. zásielková služba Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Tel.: 0850 122 413

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa

4. kuriérska spoločnosť Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01, Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • telefón
 • email

5. služba cardpay Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

 • údaje vkladáte priamo v zabezpečenom systéme Tatrabanky

6. administrácia (účtovníctvo ) Ing. VESTEG, s.r.o., Nám. SNP 2, 97401 Banská Bystrica, tel.: +421484124697

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej povinnosti ohĺadom účtovníctva
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • druh tovaru
 • číslo účtu

7. poskytovateľ IT systému e-shopu ( flox ) IRISOFT, s.r.o.Sídlo firmy: Pod Juhom 6477, Trenčín, SR

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky, registrácie a ďalších úkonov na stránke podľa Vašej voĺby
 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • email
 • ip adresa
 • prihlasovacie heslo

8. orgány finančnej správy (daňový úrad) ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Orient House - Ing. Ervín Kerekeš.

 • Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej povinnosti
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • telefón
 • druh tovaru
 • číslo účtu

  

6. KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 

7. POSKYTNUTIE A SPRISTÚPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich dopravcovi, za účelom dodania tovaru.

3) Prevádzkovateľ internetového obchodu sprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

8. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 • program pre administráciu web stránky (flox)
 • MS Office
 • expedit
 • elektronický podací hárok Slovenskej pošty

 

9. AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom. PC sú zabezpečené antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.

 

10. AKÉ MÁTE PRÁVA?

Právo na prístup k údajom

 • Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

 • Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

 • Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk

 

11. AKO MÔŽETE TIETO PRÁVA VYKONÁVAŤ?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

12. COOKIES A IP ADRESA

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Existujú rôzne typy súborov cookie, ktoré majú odlišné funkcie a spravidla vylepšujú používanie našej webovej stránky. Môžeme pomocou nich zistiť, či ste už v minulosti našu webovú stránku navštívili, alebo si zapamätať nastavenia, ktoré ste pri jej používaní uprednostnili.  

Súbory cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke, možno zaradiť do jednej z troch kategórií:

1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory sú nutné, aby ste mohli využívať určité funkcie tejto webovej stránky, napríklad prihlásiť sa na ňu alebo odoslať prostredníctvom nej formulár. Bez týchto súborov by sme vám nemohli poskytovať také služby, ako je napríklad možnosť zasielať dary cez internet alebo iné služby, o ktoré výslovne požiadate pri návšteve našej stránky. Naše súbory cookie o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zaznamenávanie, aké stránky na internete navštevujete.

2. Súbory cookie zlepšujúce funkčnosť stránky: Tieto súbory umožňujú webovej stránke zapamätať si zvolené nastavenia (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo krajinu, v ktorej sa nachádzate) a zabezpečujú funkcie, vďaka ktorým je pre vás používanie tejto stránky príjemnejšie.

3. Analytické súbory cookie: Tieto súbory sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako túto webovú stránku používajú jej návštevníci, napríklad o počte návštev alebo o priemernej dĺžke jednej návštevy. Tieto informácie slúžia výlučne na zlepšovanie funkčnosti tejto stránky.

IP ADRESA

IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese a o type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto webovej stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame. Vaša IP adresa nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť.

Vaša voľba

 Ak ste v minulosti navštívili túto webovú stránku, náš súbor cookie bol odoslaný do vášho internetového prehliadača a uložený na pevný disk vášho počítača. Keď používate našu webovú stránku, súhlasíte s používaním súborov cookie a podobných techník. Ak chcete súbory cookie odstrániť, môžete to urobiť v nastaveniach svojho prehliadača.

Pamätajte však na to, že bez súborov cookie nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našej webovej stránky. To, ako odstrániť súbory cookie, sa môže líšiť podľa toho, aký prehliadač používate. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k svojmu prehliadaču.

 

13. POUŽÍVANIE PLUGINOV SOCIÁLNYCH SIETÍ

Webové stránky našej spoločnosti obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. 

FACEBOOK PLUG IN
- spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

YOUTUBE PLUG IN

- spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

TWITTER PLUG IN

spravovný spoločnosťou Twitter International Company, an Irish company with its registered office at One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

 

14.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018 v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.orienthouse.sk  a www.orienthouse.cz

 • NOVINKA

  Náhrdelník India 2

  ručne vyrobený náhrdelník z Indie

  Skladem

  510 Kč

 • DOPRAVA ZDARMA

  Dárek dáma

  Dárkový set pro dámy s arganovým olejem kosmetickým, opunciovým olejem a sérem z Mrtvého moře. Luxusní dárek pro ženy, který jistě udělá radost.

  Skladem

  4003 Kč

 • Šála exclusive vyšívaná 7 4020 Kč 20%

  DOPRAVA ZDARMA

  Šála exclusive vyšívaná 7

  Exkluzivní ručně tkaná šála ze 100% jemné vlny s krásným vyšívaným vzorem s různými barvami, kvalitní šála z Kašmíru o rozměru 70x200cm.

  Skladem

  3216 Kč

  4020 Kč Sleva 20%

 • DOPRAVA ZDARMA

  Dárkový balíček krása

  Tělové máslo s granátovým jablkem, bahenní maska ​​s medem a arganovým olejem a peelingové mýdlo z Mrtvého moře v dárkové krabičce. Potěšte se krásným dárkovým balíčkem s produkty z Mrtvého moře.

  Skladem

  1570 Kč

Otázka

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Potřebujete poradit?

Sme tu pre Vás.

+421 911 121 441

Kontrolný kód

i
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat