Menu

IS obchodu je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů SR pod reg. číslem: 201414968

Vážený zákazníku,

Naše společnost si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme vaše některé osobní údaje. Bezpečnost Vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s:

nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES zák. čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů,

 

1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

1) Provozovatelem informačního systému je podnikatel:

Obchodní jméno: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš

FO podnikatel, sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL, reg. č.: 1111/99, okresní úřad Banská Bystrica

Adresa: Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČ: 35493402

DIČ: 1029122215

IČ DPH: SK1029122215

email: objednavky@orienthouse.sk

mob.: +421/ 903 489 816

mob.: +421 911 121 441

Číslo účtu/bank account: 2922873018/1100Tatra banka

IBAN: SK0911000000002922873018

SWIFT: TATR SK BX

(dále jen provozovatel)

 

2. SEZNAM ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ A DÉLKA ( DOBA ) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU NEBO JINÝM VHODNÝM ZPŮSOBEM

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace. Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší objednávky. Bohužel bez Vašich osobních údajů nemůžeme odeslat Vaši objednávku a vyřídit Váš požadavek.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky a dále pro plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace. Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší objednávky. Bohužel bez Vašich osobních údajů nemůžeme odeslat Vaši objednávku a vyřídit Váš požadavek.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky a dále pro plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

VYSTAVENÍ DAŇOVÉHO DOKLADU PRO ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 1 222/2004 Sb. O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší objednávky. Bohužel bez Vašich osobních údajů nemůžeme odeslat Vaši objednávku a vyřídit Váš požadavek.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky a dále pro plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. C) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÍ UVEDENÉ KUPUJÍCÍM A JEHO PŘEDÁNÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší objednávky. Bohužel bez Vašich osobních údajů nemůžeme odeslat Vaši objednávku a vyřídit Váš požadavek.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky a dále pro plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

EVIDENCE OBJEDNÁVEK PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÍCH REKLAMACÍ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel úspěšného odeslání Vaší objednávky na Vaši adresu a řešení případné reklamace.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší objednávky a vyřešení reklamace. Bohužel bez Vašich osobních údajů nemůžeme odeslat Vaši objednávku a vyřídit Váš požadavek na reklamaci.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží
 • číslo účtu

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení reklamace, maximálně 1 rok po uzavření reklamačního řízení.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. c) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

REGISTRACE UŽIVATELE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel Vaší registrace na naší internetové stránce.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k vyřízení Vaší registrace a následného přihlášení se do svého uživatelského účtu, díky čemuž je Váš nákup jednodušší.
Bez poskytnutí Vašich osobních údajů nemůžeme vyřídit Vaši registraci, ale k nákupu na našich stránkách registrace není nutná!
Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • heslo k přihlášení do svého účtu

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do vašeho odvolání, tedy do zrušení účtu nebo 1 rok od jeho posledního použití. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas k jednotlivým činnostem zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Souhlas můžete odvolat například na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk nebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

INFORMACE O NOVINKÁCH, AKCÍCH, SLEVÁCH (NEWSLETTER)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel zasílání informací o novinkách, akcích a slevách.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k odeslání newsletteru.
Bez poskytnutí souhlasu se zařazením do newsletteru Vám nebudeme zasílat tyto informace, ale informace o novinkách, akcích a slevách naleznete i volně na naší internetové stránce v sekci novinky.
Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do vašeho odvolání nejdéle po dobu 3 let. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas k jednotlivým činnostem zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Souhlas můžete odvolat například na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk  nebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

VAŠE OTÁZKY

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel zaslání odpovědi na Váš dotaz.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře k zaslání odpovědi. Bez poskytnutí souhlasu Vás nemůžeme kontaktovat.
Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány 1 měsíc od odeslání odpovědi, abychom si byli jisti, že jste od nás obdrželi odpověď, a v případě, že se vyskytnou nějaké technické či jiné problémy, abychom vám mohli danou informaci opět odeslat. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas k jednotlivým činnostem zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Souhlas můžete odvolat například na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk nebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

KNIHA NÁVŠTĚV NA INTERNETOVÉ STRÁNCE A KOMENTÁŘE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel uveřejnění komentáře, Vaší recenze na naší stránce.
Osobní údaje vyžadujeme pouze v potřebné míře pro toto zveřejnění. Bez poskytnutí souhlasu s uveřejněním nemůžeme Váš komentář, recenzi uveřejnit. Při uvedení Vašeho jména stačí i přezdívka.

Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení (stačí uvést i přezdívku)
 • e-mail adresa

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do vašeho odvolání. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas na jednotlivé činnosti zpracování osobních údajů a požadovat vymazání Vašich údajů a vloženého příspěvku, komentáře. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Souhlas můžete odvolat například na: e-mail: objednavky@orienthouse.sk nebo: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Článek 6 | 1 písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

ÚČETNICTVÍ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví a plnění si všech zákonných povinností s tím souvisejících.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • druh zboží
 • číslo účtu

DÉLKA (DOBA) ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let, dle požadavků zákona (např. zákon o účetnictví)

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním základem pro zpracování je či. 1 písm. c) Nařízení GDPR a (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách) Zpracování osobních údajů společností Orient House - Ing.Ervín Kerekeš je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností.

 

3. JAK NÁM MŮŽETE DÁT SOUHLAS

Souhlas ke zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát zakliknutím příslušného checkboxu nebo vyplněním prohlášení.

 

4. JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat:

 

5. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU

1. kurýrní společnost IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje, IČO: 31342621, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č.1 4376/B, jednatel: Mgr. Jan Ťurek

Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro správné doručení Vaší objednávky

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • telefon
 • email


2. kurýrní společnost DPD - Direct Parcel Distribution s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, DIČ: SK2021648739, zapsaná v obchodním rejstříku okr. soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č.j. 26367/B

Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro správné doručení Vaší objednávky

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • telefon
 • email

3. zásilková služba Slovenská pošta; a.s., Partyzánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Tel.: 0850 122 413

Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro správné doručení Vaší objednávky

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa

4. kurýrní společnost Zásilkovna s. r. o., se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01, Bratislava, IČ: 48136999, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B

 • Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro správné doručení Vaší objednávky
 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • telefon
 • email

5. služba cardpay Tatra banka, a.s., Hodžovo náměstí 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

údaje vkládáte přímo v zabezpečeném systému Tatrabanky

6. administrace (účetnictví ) Ing. VESTEG, s.r.o., Nám. SNP 2, 97401 Banská Bystrica, tel.: +421484124697

 • Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro splnění naší zákonné povinnosti ohledně účetnictví
 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • telefon
 • druh zboží
 • číslo účtu

7. poskytovatel IT systému e-shopu ( flox ) IRISOFT, s.r.o.Sídlo firmy: Pod Jihem 6477, Trenčín, SR

Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro správné doručení Vaší objednávky, registrace a dalších úkonů na stránce dle Vaší volby

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • fakturační adresa
 • telefon
 • email
 • ip adresa
 • přihlašovací heslo


8. orgány finanční správy (daňový úřad) je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti společnosti Orient House - Ing. Ervín Kerekeš.

Údaje, které odesíláme jsou údaje, které jsou potřebné pro splnění naší zákonné povinnosti

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • telefon
 • druh zboží
 • číslo účtu

9. partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu

 • společnost Heureka Shopping s.r.o, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, vedená Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 218977 v případě zařazení do průzkumu zákaznické spokojenosti Heureka.
 • „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

10. Poskytovatelé analytických služeb

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko za účelem zpracovávání cookies, pro naši online nabídku používáme službu společnosti Google „Google AdWords" a nástroj „Google Conversion Tracking" společnosti Google.

 

6. KAM PŘENÁŠEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nepřenášíme do žádné třetí země.

 

7. POSKYTNUTÍ A ZPRISTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje kupujících třetí osobě jen v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

2) Provozovatel poskytuje osobní údaje o kupujících dopravci, za účelem dodání zboží.

3) Provozovatel internetového obchodu zpřístupňuje osobní údaje kupujících třetí osobě jen v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

 

8. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících programech a online aplikacích:

 • program pro administraci web stránky (flox)
 • MS Office
 • expedit
 • elektronický podací list Slovenské pošty
 • dpd shipper

9. JAK ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zabezpečili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření.

Osobní údaje jsou zpracovávány na počítačích, které jsou zabezpečeny heslem. PC jsou zabezpečeny antivirovou ochranou. Internetová stránka sloužící k provozu internetového obchodu je zabezpečena SSL certifikátem.

 

10. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud:

 • nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
 • vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření profilu zákazníka,
 • můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u dozorčího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou k dispozici na internetové stránce www.uoou.sk

 

11. JAK MŮŽETE TYTO PRÁVA PROVÁDĚT?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat ao výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

 

12. COOKIES A IP ADRESA

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Soubory uloží Váš internetový prohlížeč na disk počítače. Využívá se jako standardní nástroj pro:

 • ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány,
 • při správné funkčnosti našich stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používány; na základě můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
 • k zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Jak jsou zpracovávány soubory cookies?

Zpracovávané soubory cookies lze oddělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči jen do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookies ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webstránek. Naše webová stránka ukládá údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče) pro identifikaci vašeho pořadu a dosažení základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webstránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webstránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich webstránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich používání. Můžeme ukládat údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé z vašich preferencí, aniž byste měli uživatelský účet nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atp.
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našem webu (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho prohlížení naší webové stránky, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo jste je používali, zaznamenávání událostí konverzí a podobně.
 • Marketingové - Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran ke zlepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na této webové stránce nebo na jiných webových stránkách.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Kromě základních souborů cookies si můžete nastavit, které další soubory cookie byste rádi využívali na naší stránce při úvodní návštěvě stránky.

IP ADRESA

IP adresa je číselný kód, který identifikuje váš počítač na internetu. Údaje o vaší IP adrese ao typu internetového prohlížeče nám pomáhají analyzovat způsoby využívání této webové stránky, diagnostikovat problémy a zlepšovat kvalitu služeb, které vám nabízíme. Vaše IP adresa nám bez dodatečných informací neumožňuje zjistit vaši totožnost.

Vaše volba

Pokud jste v minulosti navštívili tuto webovou stránku, náš soubor cookie byl odeslán do vašeho internetového prohlížeče a uložen na pevný disk vašeho počítače. Když používáte naši webovou stránku, souhlasíte s používáním souborů cookie a podobných technik. Chcete-li soubory cookie odstranit, můžete to provést v nastaveních svého prohlížeče.

Pamatujte však na to, že bez souborů cookie nebudete moci plně využívat všech funkcí naší webové stránky. To, jak odstranit soubory cookie, se může lišit podle toho, jaký prohlížeč používáte. Podrobnější informace naleznete v návodu ke svému prohlížeči.

 

13. POUŽÍVÁNÍ PLUGINŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Webové stránky naší společnosti obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí kterých mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty.

FACEBOOK PLUG IN
- spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

YOUTUBE PLUG IN

- spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

TWITTER PLUG IN

spravovaný společností Twitter International Company, irská společnost s jeho registrovanou kanceláří v One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány naší společností, a tak není zodpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které se odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jim mohly být způsobeny.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 25.05.2018 ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.orienthouse.sk a www.orienthouse.cz .

 • 100% přírodní esenciální olej Anýz 10ml 188 Kč 30%

  VÝPRODEJ

  100% přírodní esenciální olej Anýz 10ml

  Anýzový olej je 100% čistý, přírodní, autentický esenciální olej, který působí relaxačně, odstraňuje únavu a zlepšuje spánek.

  Skladem

  132 Kč

  188 Kč Sleva 30%

 • Šála exclusive vyšívaná 7 2675 Kč 40%

  DOPRAVA ZDARMA

  Šála exclusive vyšívaná 7

  Exkluzivní ručně tkaná šála ze 100% jemné vlny s krásným vyšívaným vzorem s různými barvami, kvalitní šála z Kašmíru o rozměru 70x200cm.

  Skladem

  1605 Kč

  2675 Kč Sleva 40%

 • 100% přírodní esenciální olej Sauna 5ml 241 Kč 30%

  VÝPRODEJ

  100% přírodní esenciální olej Sauna 5ml

  Čistí mysl a pročišťuje tělo. Nabíjí energií a vitalitou. Posiluje a zvyšuje odolnost organismu. Vytváří pocit lehkosti, svěžesti a pohodlí.

  Skladem

  169 Kč

  241 Kč Sleva 30%

 • DOPRAVA ZDARMA

  Dárkový balíček luxus

  Dárkový set s tělovým máslem, bahenní maskou s kolagenem, koupelovou solí, mýdlem z Mrtvého moře, nočním krémem a maskou s arganovým olejem z Mrtvého moře

  Skladem

  3925 Kč

 • Dětská deka Vajíčko kávová 672 Kč 15%

  VÝPRODEJ

  Dětská deka Vajíčko kávová

  Nejhezčí dárek pro Vašeho mazlíčka. Dětská deka z kvalitní bavlny s tkaným vzorem vajíčka.

  Skladem

  571 Kč

  672 Kč Sleva 15%

 • Náhrdelník Indie 58 509 Kč 70%

  VÝPRODEJ

  Náhrdelník Indie 58

  Ručně vyrobený náhrdelník z Indie, který zaujme jedinečným designem. Krásný šperk, který potěší a skvěle doplní vaše oblečení.

  Skladem

  153 Kč

  509 Kč Sleva 70%

 • 100% přírodní esenciální olej Koncentrace 5ml 241 Kč 30%

  VÝPRODEJ

  100% přírodní esenciální olej Koncentrace 5ml

  Zvyšuje koncentraci, pozornost a zlepšuje bystrost mysli. Zvyšuje efektivitu a přispívá k úspěšnějšímu procesu učení. Pomáhá při psychickém a emocionálním stresu.

  Skladem

  169 Kč

  241 Kč Sleva 30%

Otázka

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Potřebujete poradit?

Sme tu pre Vás.

+421 911 121 441

Kontrolný kód

i
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat